Filosofie


No Nonsens, gewoon een directe
en realistische aanpak.


Werkwijze

We starten met een vrijblijvende eerste kennismaking waarin
we de wensen, doelen en de
beschikbare mogelijkheden bespreken.

Afhankelijk van de benodigde expertise
zetten wij vanuit ons brede netwerk de
juiste mensen en dienstverlening in om
het project snel op de rit te krijgen.

Inzetbaarheid

Wij hanteren een pragmatische werkwijze. Eerst inventariseren wij de wensen en stellen op basis daarvan een plan van aanpak op. Vervolgens onderzoeken wij de beschikbare mogelijkheden en zetten de juiste professionals in.

Naast het inzetten van de juiste middelen en vakmensen met de benodigde expertise wordt er gewerkt volgens Agile methodiek.

Na analyse van de bestaande werkwijze en businessmodel, volgt ontwerp, ontwikkeling en uitvoering. Daarna wordt gekeken of er optimalisatie behaald kan worden, mogelijk door inzet van ondersteunende software applicaties.

Over ons

VWIC Nederland ondersteunt op meerdere terreinen opdrachtgevers met hun dagelijkse bedrijfsvoering en werkprocessen om organisaties sneller en efficiënter te laten werken.

“Wij hechten grote waarde aan een langdurige samenwerking met onze relaties en maken vooraf duidelijke afspraken over de invulling van de dienstverlening.”

Indien gewenst, brengen wij de expertise van een opdrachtgever onder de aandacht binnen ons zakelijk business platform.