Pro omnis impugnatio solutio est  (Voor elk probleem is een oplossing...)

Van Wijk InterConsult bv is een adviesbureau met ruim 30 jaar expertise en levert een breed scala aan professionele dienstverlening.

Wij ondersteunen als intermediair bedrijven en individuele ondernemers bij hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Onze vaste professionals bieden interim management bij korte of langdurige projecten en zijn actief op gebieden als inkoopmanagement, projectbegeleiding, strategische onderhandelingen.

Interim management

Interim managers adviseren en begeleiden ondernemers en bedrijven bij het organiseren van bedrijfsprocessen, opzetten van projectmanagement, facilitaire zaken, de interne en externe communicatie en de uiteindelijke praktische realisatie daarvan.

Inkoop management

Wij onderzoeken de mogelijkheden tot toekenning van eventuele subsidies.
Wij begeleiden en stroomlijnen interne inkoop trajecten middels coöperatieve onderhandeling. Door gerichte inkoop met facilitaire begeleiding kan een groot gedeelte op het budget bespaard worden.

Project ondersteuning

Wij adviseren bij zakelijke geschillen, ondersteunen het projectmanagement bij nieuwe en lopende projecten en begeleiden het facility management indien nodig. Dit kan variëren van een klein project tot het verhuizen van een bedrijfsonderdeel of een nieuwe vestiging.

Coaching en mediation

Wij ondersteunen ondernemers die te maken krijgen met bedrijfsmatige problemen of die financieel in moeilijkheden zijn geraakt. Gezamenlijk met de ondernemer bekijken we de mogelijkheden om middels een strategische aanpak het bedrijf weer op de rit te krijgen.

Software development

Als extra ondersteuning bij onze dienstverlening ontwikkelen wij zelf de benodigde software en apps als aanvulling op de werkwijze van de reeds aanwezige businessmodellen. Zonodig verzorgen wij aanvullend een optimale zichtbaarheid en presentatie van het bedrijf

Arbowetgeving en P&O

Wij toetsen het Arbo beleid, de RI&E, het verzuimbeleid en de werkplek omgeving door een ergonoom, zodat al deze zaken voldoen aan de wettelijke regelgeving. Wij ondersteunen juridische trajecten bij reïntegratie processen, bij minder functionerende medewerkers of outsourcing.

OVER ONS

Het bedrijf...

ceo
Ruud van Wijk

Van Wijk InterConsult bv   beschikt over een jarenlange ervaring en expertise waar ieder bedrijf,
groot of klein, van kan profiteren...

Ons werkgebied bevindt zich reeds decennia lang bij locale overheden, (gemeenten en bestuursorganen) woningcorporaties en het Midden- en Kleinbedrijf.

Het hanteren van een pragmatische denkwijze en door het toepassen van "out of the box" oplossingen, worden goede resultaten bereikt.

Wij hechten grote waarde aan een langdurige samenwerking met onze relaties, daarom maken wij vooraf duidelijke afspraken over de invulling van de dienstverlening en streven ernaar om zoveel mogelijk kennisoverdracht te realiseren naar de betreffende medewerkers van de opdrachtgever. Indien gewenst, brengen wij de expertise van de opdrachtgever onder de aandacht binnen ons zakelijk netwerk.

CONTACT

Vul in onderstaand formulier uw gegevens in

Uw bericht is verzonden