• Zorg & Domotica

Inleiding

Het Dynamisch Zorgplan omvat een groot aantal individuele modules, welke naar gelang de aanwezige benodigde behoefte, tot een nauwkeurig afgestemd geheel samengesteld kan worden.

De applicatie kan gezien worden als een “hoofdkantoor”, waar via een digitaal dashboard de app in het veld bestuurd kan worden en als een “dependance” waar de zorgmedewerker zijn deel kan uitlezen en belangrijke aanvullende info van de cliënt kant toevoegen.

Overige onderdelen:

Software applicatie

Het dynamisch zorgplan is bedoeld voor alle bedrijven en/of maatschappelijke stichtingen of verenigingen die zich als kerntaak bezig houden met de zorgverlening.
Werkzaamheden van organisatorische aard, welke voorheen heel veel tijd in beslag namen, kunnen nu vele malen efficiënter uitgevoerd worden.

Het Dynamisch Zorgplein  dient ter ondersteuning; het zorgt ervoor dat alle betrokkenen zich kunnen bezighouden met de zorgtaken zelf en veel minder met het correct uitvoeren van procedures, voorschriften of beleidsregels.

Bij gebruik van het dynamisch zorgplan zijn alle relevante gegevens op ieder gewenst moment beschikbaar; tevens kan de zorgverlener wijzigingen in de situatie van de zorgafnemer ten aanzien van elk relevant onderdeel melden en deze direct zichtbaar maken voor het management.

De applicatie kan ten alle tijde voorzien worden van de gewenste uitbreidingen of nieuwe functionaliteiten; vanwege de modulaire opbouw zal dit in de meeste gevallen een relatief eenvoudige actie vergen.